Contact

Office Project:

Poland
Stanisław Pigon State Higher Vocational School in Krosno
Address
38-400 Krosno
1 Rynek Str., room 9
Phone: +48 13 43 755 16
Mail: j.wnuk@pwsz.krosno.pl

Ukraine
Ivan Franko National University of Lviv
Address
1 Universytetska str.
Lviv, 79000
Ukraine

Ten portal został zrealizowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tego portalu leży wyłącznie po stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i Narodowego Uniwersytetu Lwowskiemu imienia Iwana Franki i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.