Geo - Karpaty - Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Szlaku Turystycznego
  • Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Prev Next

Szlak geoturystyczny

Podstawą rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy w ramach projektu jest szlak „Geo-Karpaty” stanowi integralną całość i przebiega przez terytorium obu krajów. Szlak jest podstawą do rozwoju geo-turystyki polsko-ukraińskiego pogranicza Karpat. Realizacja projektu umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu turystyki i geologii pomiędzy studentami i pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli grup docelowych z Polski i Ukrainy stworzone będą podstawy szerszej współpracy transgranicznej.

Szlak Geo-Karpaty ma charakter punktowy i opiera się na wytypowanych przez specjalistów obiektach geologicznych opisanych i oznaczonych w terenie tablicami. Na terytorium Polski wybrano 12 zaś na Ukrainie 16 obiektów i dwie panoramy po jednej w każdym kraju.

Mapa obiektów geoturystycznych wchodzących w skład szlaku Geo-Karpaty

mapa

Tablice zawierają informację o obiekcie ze schematami, mapami i zdjęciami. Usytuowane są bezpośrednio przy wytypowanych obiektach geoturystycznych, lub przy drogach i parkingach nieopodal obiektów.

DSC_0381Fot. Tablica w terenie nr 1. Skałki zamku Kamieniec w Odrzykoniu

Koncepcja rozwoju szlaku

Koncepcja rozwoju szlaku geoturystycznego
Cel rozwoju szlaku: wzrost konkurencyjności regionu i rozwój działalności gospodarczej związanej z turystyką oraz poszerzenie oferty turystycznej Uzasadnienie konieczności rozwijania szlaku geoturytycznego Geo-Karpaty: Szlak Geo-Karpaty stwarza możliwości rozwoju turystyki poznawczej w zakresie geologii i historii przemysłu naftowego. Przy rozwoju tej turystyki zalecane byłoby wprowadzenie elementów związanych z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych, a także społecznych ze szczególnym uwzględnieniem historii. Te ostatnie dziedziny zostaną zasygnalizowane tylko skrótowo.

Część geologiczna uzasadnienia
Karpaty to unikalne w Europie pasmo górskie. Są one częścią alpejskiego pasa orogenicznego ciągnącego się od Alp po Himalaje. Tworzą one charakterystyczny łuk przebiegający od Wiednia poprzez terytorium Austrii, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rumunii po Żelazne Wrota na Dunaju (Fig.1). Powstały one w wyniku procesów, które rozgrywały się w obszarze położonym pomiędzy płytą afrykańską i euroazjatycką od triasu do czwartorzęd. Mimo, że niższe od pozostałych Alpidów Europy są znacznie bardziej interesujące pod względem geologicznym dzięki znaczącym złożom ropy, gazu, soli oraz rud metali takich jak złoto, srebro, miedź.

Strategia rozwoju szlaku (do pobrania)

Koncepcja stworzenia geoparku w Polsce

Historia inicjatywy tworzenia Geoparków
Inicjatywa tworzenia geoparków jest dziełem UNESCO zapoczątkowanym w roku 1997 przez Oddział Nauk o Ziemi tej organizacji. Od 1998 UNESCO uruchomiło procedurę tworzenia Światowej Sieci Narodowych Geoparków (GGN) mającą docelowo objąć ponad 500 obiektów. Światowa Sieć Geoparkow UNESCO współdziała na zasadzie synergii z Centrum Dziedzictwa Światowego UNESCO i Programem „Człowiek i biosfera” (MAB).
Częścią sieci światowej jest Europejska Sieć Geoparków utworzona w roku 2000 obejmująca obecnie 58 obszarów (http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168, dostęp w dniu 30.11.2013). Na terenie Polski do sieci tej należy transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuku Muzakowa. Status Geoparku Krajowego nadany przez Ministerstwo Środowiska mają:
 polska część Łuku Mużakowa (od 21.10.2009 r.),
 rejon Góry św. Anny (od 01.06.2010 r.)
 Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną (od 10.09.2010 r.).
Włączenie geoparku do Globalnej Sieci Geoparków wymaga:
 posiadania planu zagospodarowania przestrzennego ukierunkowanego na wzmocnienie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego w oparciu o geoturyzm,
 wykazania się ochroną i wspieraniem dziedzictwa geologicznego i posiadaniem środków edukacji w zakresie nauk o Ziemi i środowisku,
 posiadania wspólnych propozycji zrównoważonego rozwoju opartego na zachowaniu dziedzictwa geologicznego opracowanych zgodnie z zasadami najlepszych praktyk w wyniku współdziałania władz, społeczności lokalnych i przedsiębiorców prywatnych.

Koncepcja stworzenia geoparku w Polsce (do pobrania)
Kalendarz
Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ten portal został zrealizowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tego portalu leży wyłącznie po stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i Narodowego Uniwersytetu Lwowskiemu imienia Iwana Franki i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Website Security Test